EN
DE

Język ogólny

Płynność w posługiwaniu się językiem na co dzień!

Celem szkolenia jest nabycie płynności w posługiwaniu się językiem w sytuacjach codziennych. Oferujemy wariant szkoleń długo- i krótkoterminowych.

Stawiamy na sukces, progres i współpracę!