Celem szkolenia jest nabycie płynności w posługiwaniu się językiem w sytuacjach codziennych. Oferujemy wariant szkoleń długo- i krótkoterminowych.