EN
DE

VML

Niniejszym udzielamy referencji Remedium Europa. Wymieniona firma prowadzi kurs języka angielskiego dla naszych pracowników. Kurs zorientowany jest na obszar biznesowo-techniczny i ma charakter zajęć grupowych. Kontynuując współpracę oceniamy Remedium Europa jako dostawcę solidnego, zaangażowanego, odpowiedzialnego i reagującego na potrzebny klienta, wypełniającego zawarte zobowiązania.

Stawiamy na sukces, progres i współpracę!