Zajęcia z przekładu tekstu, zalecane od poziomu B2. Dzięki tym szkoleniom można opanować skomplikowane struktury gramatyczne, poszerzyć słownictwo fachowe i poznać specyfikę żywego, stosowanego języka wraz z jego niuansami.