Zapraszamy na cykliczne, bezpłatne spotkania z kulturą i tradycją krajów europejskich.

W przygotowaniu:

 Etykieta w biznesie
 Techniki teatralne w biznesie